Hội Thảo “Chuỗi Giá Trị Hồ Tiêu Sạch, Minh Bạch và Thị Trường Tiêu Thụ”

Vừa qua Tại Pleiku(Gia Lai) đã diễn ra Hội Thảo “Chuỗi liên kết giá trị Hồ tiêu, minh bạch và Thị trường tiêu thụ”. Nhằm tạo cái nhìn tổng quan về việc làm nông sản sạch, theo quy trình, tiêu chuẩn Sinh Học cho các nông dân đang canh tác Hồ Tiêu tại Pleiku(Gia Lai).

 

Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc về tính cốt lỗi chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Chương trình được kết hợp giữa Công Ty Cổ Phần BioVina Việt Nam đại diện đơn vị thu mua, Công Ty Hồ Tiêu Ngũ Sắc (Doanh nghiệp tại Gia Lai) đơn vị thu mua, Công Ty Thủy Kim Sinh đơn vị cung cấp quy trình, giải pháp Sinh học trong nông nghiệp, Công Ty Dũng Khánh Hiền Gia Lai đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp tại Gia Lai cũng là đơn vị Chủ trì hội thảo, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển tiêu chí hàng nông sản chất lượng tại các thị Trường quốc tế (Âu, Mỹ, Nhật) và hơn 100 nhà Nông đang canh tác về Hồ tiêu.

Ảnh: Anh Dũng đại diện Ban Tổ Chức - Giám Đốc Công ty Dũng Khánh Hiền Gia Lại phát biểu khai mạc

Với sự kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tạo nên một chuỗi các liên kết để phát triển nông sản sạch Việt Nam. Tại hội thảo các chuyên gia phân tích rõ nét nền nông sản Việt Nam cần tự  mình cứu lấy mình trong việc nâng cao chất lượng hàng nông sản để cạnh tranh và nâng cao giá thành sản phẩm, đặc biệt là nhà nông cần có ý thức và tự giác trong việc làm nông sản sạch.

Ảnh: Kỹ Sư Công Ty Thủy Kim Sinh cung cấp quy trình sinh học

Ảnh: KS. Phạm Văn Sơn người đã từng ăn, ngủ cùng Hồ Tiêu Gia Lai chia sẽ. Đại diện Công Ty CP BioVina

Song song chương trình còn nêu cao vai trò quan trọng của từng cá thể trong chuỗi liên kết, mỗi thành viên từ  người nông dân đến nhà thu mua(thương mại), nhà cung cấp vật tư và người tiêu thụ ..v.v mỗi người là một mắc xích liên kết theo quy trình đảm bảo chất lượng nông sản và đảm bảo đầu ra.

Ảnh: Anh ưng Thế Lãm chuyên gia phân tích và tiêu chuẩn xuất khẩu tại thị trường Âu, Mỹ, Nhật

Ảnh: Chị Bích đại diện Hồ Tiêu Ngũ Sắc đơn vị thu mua

Vô vàng các khó khăn trước mắt để chuỗi liên kết vận hành và theo đúng mục đích đề ra là: Nông sản sạch cung cấp cho thị trường trong nước, Quốc tế. Để tạo tiền đề cho chương trình đại diện các Nhà(Nông – Vật Tư – Quy Trình- Thu Mua) đã có văn bản ghi nhớ cùng thực hiện chung tay tạo nên chuỗi liên kết bền chặt trong việc phát triển Hồ tiêu sạch tại Gia Lai.

Chương trình được thành công và khích lệ khi rất nhiều các nhóm nông dân đã mạnh dạng tham gia đăng ký và sẽ là cá nhân tiên phong trong việc xây dựng Hồ tiêu sinh học và quy trình chăm sóc đặc biệt để tạo ra giá trị Hồ tiêu sạch cho thị trường.

Ảnh: Các Hộ Dân nêu quan điểm và thắc mắc đến các chuyên gia

Ảnh: Các Hộ nông dân bầu ra nhóm trưởng cho khu vực sẽ triển khai Hồ Tiêu Sạch, Sinh Học

Đây là một hội thảo về Hồ tiêu Gia Lai nói riêng nhưng cũng là nền tảng để các nông sản khác căn cứ theo tính chất và lộ trình để phát triển chuỗi liên kết trong tất cả các mặt hàng nông sản Việt Nam. Tạo nên một thì trường nông sản Việt tương lai được nâng tầm và tươi sáng hơn so với hiện tại

Nhóm PV

admin Label Tin tức

Có thể bạn quan tâm