www.doanhnghiepasean.vn là website hoạt động phi lợi nhuận.
Mục đích: Truyền tải thông tin nhanh về các hoạt động toàn cầu.
Kết nối các doanh nghiệp trên các lĩnh vực nhằm mục đích phát triển giao lưu kinh tế, kêu gọi đầu tư.
Sứ mệnh: Tạo ra một cộng đồng các doanh nghiệp vì mục đích chung phát triển kinh tế cộng sinh.
 
Nội dung: Chia làm  3 Phần
Phấn 1:   Thông tin tổng hợp: văn hóa, kinh tế, chính trị, văn hóa, cộng đồng..v.v
 Được dẫn nguồn từ các website cho phép và chính thống của các nước./
Phần 02: Thông tin về event, Video sự kiện, hoạt động truyền hình./
 Phối hợp để được cấp phép và hoạt động theo đúng tiêu chí
Phần 03: Kết nối doanh nghiệp.
                Truyền tải thông tin về các dự án cần đầu tư chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu, kêu gọi vốn, liên kết kinh doanh;…v.v./
 
Nhóm các doanh nghiệp trẻ startup xây dưng và phát triển./
Mọi chị tiết vui lòng liên hệ: Mr. Nam – 09819 22 330